US Dollar

Mesafeli Satış SözleşmesiTüm kullanıcılar, üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi
Sopmod Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi ile Müşteri arasında sanal ortam satış sözleşmesidir.
Madde - 1
İşbu sözleşmenin konusu, Satıcının, Alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun, Mesafeli Satış Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. 
Madde - 2
SATICI BİLGİLERİ:
Sopmod Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Merkez Adresi: Güneşevler mahallesi 133.Cadde No:9/3 Altındağ/Ankara Türkiye 
Telefon:  
E-posta: [email protected]
Madde - 3
ALICI BİLGİLERİ:
Tüm üyeler: Sopmod Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi’nin e-ticaret mağazası olan www.balistikmarket.com'a üye olup veya üye olmadan alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra Alıcı veya Müşteri olarak anılacaktır).
Madde - 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:
Mal / ürün veya hizmetin türü, miktarı, marka, modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, www.balistikmarket.com’da belirtildiği gibi olup, bu vaatler Alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.
Madde - 5
GENEL HÜKÜMLER:
5.1 - Alıcı, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.4 - Satıcı, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 - Ürünün tesliminden sonra, alıcıya ait kredi kartının, alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 (üç) iş günü içinde Satıcıya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri Alıcıya aittir.
5.7 - Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, Satıcı 14 (ondört) gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın Alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.8 - Alıcı ve/veya Alıcının teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler Satıcıya, Alıcı tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 14 (ondört) gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri Satıcı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 14 (ondört) günlük sürenin dolması halinde, Alıcı teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.
5.9 - İşbu sözleşme, Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) www.balistikmarket.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, Alıcı işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.
Madde - 6
CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için, bu süre içinde Satıcıya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün Satıcıya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedelinin Alıcının kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcıya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, dürbün ve elektronik nişangah, tekstil ve türlü aksesuar ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Madde - 7
HUKUK YOLU:
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.